Novi Put Autor  Dec 23, 2011

Press konferencija povodom završetka projekta "Usmjeravanje i osnaživanje prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u BiH"

Bosna i Hercegovina je polazišna, odredišna i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su predmet trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada.

Prema izvještaju State Department-a za prošlu godinu, BiH se nalazi u skupini TIER 1 (nivo 1) i vlasti BiH u potpunosti poštuju minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima. Vlasti su pokazale kontinuirane napore na provođenju zakona i zaštiti žrtava trgovine ljudima.Međutim, vlasti nisu vršile proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, što je vjerovatno rezultiralo njihovim kažnjavanjem za nezakonita djela počinjena kao rezultat činjenice da su bili predmet trgovine ljudima.U 2010. godini vlasti su identificirale 37 žrtava trgovine ljudima, u usporedbi sa 46 žrtava u 2009. godini. Od 37 identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 4 osobe su bile strane državljanke odnosno državljani.Prema mišljenju BiH eksperata koji se bave ovim pitanjem, policija ne koristi proaktivne tehnike identifikacije u svrhu lociranja žrtava koje se u sve većoj mjeri drže na privatnim lokacijama širom zemlje te je opravdana bojazan da mnoge potencijalne žrtve nisu prepoznate kao takve.
U CILJU PREVAZILAŽENJA NAVEDENIH NEDOSTATAKA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI UDRUŽENJE “NOVI PUT “je u periodu od januara do decembra tkuće godine implementiralo projekat pod nazivom "Usmjeravanje i osnaživanje prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u BiH" u saradnji sa NVO “La Strada” iz Češke Republike. Sredstva za implementaciju projekta je obezbijedilo Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike putem programa TRANSITION.Sve aktivnosti na projektu su sprovedene uz saglasnost I podršku Ministarstva sigurnosti BiH, Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima.

U okviru projekta realizovane su brojne aktivnsoti i ostvareni su sledeći rezultati:
Aktivnosti i rezultati:

1. Mapiranje situacije i prevencija TLJ u ruralnim područjima HNK;
2. Seminar za predstavnike SIPA-RU Mostar, MUP-a HNK, MUP-a ZHK u cilju razmjene iskustava sa pripadnicima Jedinice za suzbijanje organizovanog kriminala iz Češke Republike po pitanju najnovijih trendova u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, krivičnog gonjenja i sankcionisanja ovog krivičnog djela;
3. Formiranje koordinacijske grupe sačinjena od predstavnika agencija za sprovedbu zakona iz HNK i ZHK (SIPA i MUP-ovi), kantonalnih tužioca, predstavnika centara za socijalni rad, NVO Vaša prava,“ i uspostava referalnih mehanizama;
4. Analiza stanja Romske zajednice u HNK u cilju sprječavanja trgovine ljudima;
5. Trening za NVO za rad na SOS liniji i radu na terenu;
6. Trening za NVO sa područja HNK na temu pisanja prijedloga projekata.
7. Podizanje svijesti BiH javnosti o problemu trgovine ljudima putem medija;
8. Organizovanje kampanje18.10.2011. godine povodom obilježavanja europskog dana borbe protiv trgovine ljudima.
Udruženje „Novi put“ se zahvaljuje Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike, bez čije finansijske podrške ovaj projekat ne bi mogao biti implementiran, kao i partnerskoj organizaciji „La Strada“ iz Češke Republike, Odsjeku za borbu protiv trgovine ljudima i Odjelu za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, kao i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, SIPA-RU Mostar, MUP HNK, MUP ZHK, Centru za socijalni rad Mostar, Kantonalnom tužilaštvu HNK, Kantonalnom tužilaštvu ZHK, MONKiS HNK, Udruženju „Vaša prava“, MZ Blagaj, Bijelo polje, Vrapčići, Opličići, Donja Drežnica, SOS Kinderdorf Mostar i volonterima Grada Mostara uz čiju pomoć je projekat implementiran.

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top