Novi Put Autor  Maj 16, 2013

Predstavljeni projekti suzbijanja trgovine ljudima u BiH

Usklađivanje krivičnog zakonodavstva u BiH preduvjet je za efikasnije procesuiranje krivičnih djela koja se odnose na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije i drugih pojavnih oblika kriminaliteta koji se dovode u vezu s ovim krivičnim djelom, a što je i jedna od temeljnih preporuka iz Godišnjeg izvještaja State Departmenta o trgovini ljudima.

 

Ocijenjeno je to danas na skupu u Sarajevu, organiziranom u povodu predstavljanja projekata sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u BiH, a koji su realizirale četiri nevladine organizacije - Udruženje tužitelja FBiH, Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS, Udruženje "Novi put" i "Asocijacija XY", uz potporu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Ministarstva sigurnosti BiH.

Realizaciju ovog projekta kao i napore koji se u BiH čine na planu suzbijanja trgovine ljudima pozdravio je ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon, potcrtavajući riješenost američke vlade da i nadalje pruža potporu projektima u ovoj oblasti.

- Borba protiv trgovine ljudima, što predstvalja ropstvo modernog doba, jedan je od navažnijih prioriteta vlade SAD-a - kazao je ambasador Moon, obraćajući se sudionicima skupa.

Američki ambasador potcrtao je značaj jačanja kapaciteta na planu sprječavanja trgovine ljudima i unapređenja procesa identifikacije i pružanja psihološke podrške žrtvama tog oblika kriminaliteta u BiH, izražavajući zadovoljstvo što je Vijeće ministara BiH usvojilo novu strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2013. - 2015.

Na značaj odlučnog djelovanja na suzbijanju trgovine ljudima kao novog obilka kriminaliteta i teškog kršenja ljudskih prava i sloboda ukazao je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, podsjećajući na obaveze BiH na tom planu, nakon što je pristupila Konvenciji UN-a o borbi protiv organiziranog kriminala i njenom dodatnom protokolu o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima.

Radončić u tom kontekstu naglašava da je BiH dosad implementirala tri akciona plana, s fokusom na krivično gonjenje vinovnika trgovine ljudima, zaštitu i pomoć žrtvama i prevenciju.

- Dodatni napori na tom planu su potrebni i radi sve prisutnijih novih oblika trgovine ljudima zbog radne eksploatacije, prisilnog prosječanja i prisilnog vršenja krivičnih djela - kazao je Radončić.

O značaju projekata orijentiranih ka energičnijem i djelotvornijem odgovoru na izazov i posljedice do kojih dovodi trgovina ljudima govorile su predstavnice udruženja tužitelja u FBiH, EMMAUS-a, Novog puta i Asocijacije XY Hajrija Hadžiomerović-Muftić, Amela Efendić, Abida Pehlić i Emina Osmanagić, istaknuvši važnost stvaranja institucionalnih i zakonskih pretpostavki za suzbijanje trgovine ljudima te interdisciplinarnog pristupa tom fenomenu.

Među ostalim, konstatirano je da krivične zakone entiteta i Brčko Distrikta BiH treba uskladiti s KZ-om BiH i međunarodnim standardima.

U sklopu projekata sprječavanja trgovine ljudima organizirani su edukacijski skupovi, informativne kampanje, a jedan od konkretnih rezultata je i kreiranje dokumenta - Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žtvama trgovine ljudima.

Prema podacima za 2012. godinu, u BiH je identificirano 39 žrtava trgovine ljudima i krivičnih djela koja se dovode u vezu s ovim oblikom kriminaliteta. Istovremeno, nadležna tužiteljstva su pokrenula 19 istraga protiv 42 osobe. Podignuto je 15 optužnica protiv 22 osobe, te izrečeno 11 osuđujućih presuda protiv 13 osoba, okrivljenih za krivična djela u oblasti trgovine ljudima u BiH.

(Fena)

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top