Novi Put Autor  Okt 07, 2013

Godišnji izvještaj januar-decembar 2012

I SOS linija za pomoć žrtvama i svjedocima nasilja.

Kao jedna od aktivnosti, uspostavljena je linija za pomoć, koja je u periodu od 5 mjeseci pružila asistenciju za 28 osoba.

Broj je objavljen na web stranici udruženja i promovisan putem medija. Tokom izvještajnog perioda i saradnje sa komandirom policijske stanice Centar, moglo se zaključiti da je u porastu trend nasilja nad starijim osobama od strane članova porodica. Medijska pokrivenost projekta u medijima:

• http://www.mostarlife.com/mostarke-ne-trpite-nasilje-udru%C5%BEenje-novi-put-nudi-liniju-za-pomo%C4%87

• http://www.obican.ba/index.php/vijestiplus/2142-edisa-demic-udruga-novi-put-trgovina-ljudima-09-kolovoz-2012

• http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/20814/udruzenje-bdquonovi-putldquo-zabrinutost-zbvog-ubistva-dvije-mlade-zene-u-bih

• http://www.starmo.ba/life/item/5871-raste-stopa-nasilja-u-porodici-u-bih.html
II “STOP dječijoj pornografiji i pedofiliji“.

Realizovano je 8 edukativnih radionica za djecu u osnovnim školama, u toku kojih je distribuiran promotivni materijal.

Tabela 2.

BR.. Naziv škole/institucije Datum Broj učesnika

1. Dom za djecu “Egipatsko selo” 11.04.2012.  19

2. OŠ Vrapčići 18.04.2012.  40

3. OŠ „Bijelo polje“ 20.04.2012.  48

4. Dom za djecu “Majčino selo” Međugorje 21.04.2012. 26

5. OŠ Domanovići 26.04.2012. 26

6. OŠ Marin Držić, Buna 09.05.2012. 54

7. SOS Kinderdorf porodični centar radionica za roditelje 23.05.2012. 18

8. SOS Kinderdorf porodični centar radionica za djecu. 06.06.2012. 20

Ukupan broj učesnika 251

U okviru ove aktivnosti izvršeno je anketiranje svih učesnika radionica. Gospodinu Šejtaniću su dostavljeni promotivni materijali koji su preko Udruženja nastavnika distribuisani školama na području HNK koje nisu bile direktno obuhvaćene projektnim aktivnostima. 10 škola dobilo je promotivne materijale, iako nisu bili direktni korisnici. 2.Uspostavljena je SOS on-line prijava za pomoć i prijavu slučajeva dječije pornografije i pedofilije.

III "Prevencija trgovanja ljudima u HNK, ZHK i južnom dijelu RS".

Iako je u projektu planirana realizacija 23 edukativne radionice za učenike i nastavnike osnovnih škola na području Hercegovine, zbog njihovog velikog interesa održano je ukupno 46. Na većini radionica prisustvovali su pedagozi i nastavnici škola, u nekim slučajevima i direktori. Tokom provedbe projekta anketirano je 1.110 učenika.Radionice su bile interaktivne, prilagođene uzrastu djece, a počinjale su jednom vrstom testa. Učenicima je, od strane udruženja, lažno obećan put u Italiju, radi snimanja spota i zajedničkog fotografisanja sa djecom iz svih zemalja svijeta, u sklopu projekta „Mir u svijetu“. Navodni projekat pokrivao je sve troškove puta, smještaja i hrane, a predviđen je i džeparac za sedmicu dana, koliko bi putovanje trajalo. Najavljena je mogućnost javljanja roditeljima nakon što se krene na put, a od djece je zatražen samo pristanak, kako bi se mogli oformiti spiskovi.

Više od 80% djece izrazilo je spremnost da krenu odmah, dok su ostali uglavnom bili neodlučni. Mali broj učenika izrazio se negativno o putovanju. Reakcija većine učenika poslužila je kao primjer vrbovanja i zloupotrebe djece, te njihovo uključivanje u lanac trgovine ljudima. Zaključili su da prebrzo i naivno spremni prihvatiti obećanja nepoznatih . Nakon držanih radionica i detaljnijeg upoznavanja sa fenomenom trgovine ljudima postali su svijesniji opasnosti koje sobom nosi trgovina ljudima/trgovina djecom, i dosli do zaključka da svi mogu biti potencijalne žrtve.

Veoma mali procenat mladih je, putem medija, upoznat sa problemom trgovine ljudima u BiH. Spomenut je slučaj čovjeka kome su tokom rutinske operacije , bez njegovog odobrenja, bespotrebno ostranili vitalni organ. Medjutim javnost u BIH nije upoznata sa ovim slučajem, te se postavlja se pitanje da li je ikada registrovan kao slučaj trgovine ljudskim organima.Linkovi za medije koji su izvještavali o navedenim aktivnostima nalaze se u

Links

• http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=3503490d-694c-40d2-afdb-835fb4036e42&c=a76d03e1-6e68-46ef-9626-00aa1c12c7ae

• http://haler.blogger.ba/arhiva/2012/10/19/3405977

• http://doznajemo.com/2012/10/18/borba-protiv-trgovine-ljudima-u-mostaru-odrzana-promotivna-kampanja/

• http://www.slobodnaevropa.org/content/drzavljanke-bih-sve-cesce-postaju-zrtve-trafikinga/24743909.html

• http://dnevni-list.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=31178:nedovoljna-edukacija-graana-o-problemu-trgovine-ljudima-&catid=12:izdvojeno3&Itemid=12

• http://www.dnevnilist.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=31340:ljubukim-osmaima-odrano-predavanje-ne-trgovini-ljudima&catid=3:ivot&Itemid=4

• http://www.dnevnilist.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=29846:stopa-trgovine-ljudima-u-mostaru-u-porastu-&catid=2:mostar&Itemid=3

• http://www.hum.ba/drutvoi/obrazovanje/364-sedmai-i-osmai-na-grainama-protiv-trgovine-ljudima.html

• http://www.jablanica.org/index.php/vijesti/758-zatita-ljudskih-prava-i-trgovine-ljudima

• http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=7a85eaf8-bfaf-481e-ad1b-484c9f0ef5f6&c=5de70792-d2d5-4648-8125-5206af0d3357

• http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/23271/na-podrucju-hercegovine-promotivna-kampanja-bdquoja-sam-protiv-trgovanja-ljudimaldquo

• http://www.starmo.ba/hrecegovinas/item/9127-novi-put-kampanja-protiv-trgovine-ljudima.html

• http://www.studio88.ba/clanak/u-hercegovini-promotivna-kampanja-protiv-trgovine-ljudima

• http://moforaja.com/thread.php?threadid=30355&sid=cc77f27b41cdbcf73b88aa478548c462

• http://bosnian.sahartv.ir/video/TRGOVIN-LJUDIMA-338

• http://www.obican.ba/index.php/vijestiplus/2142-edisa-demic-udruga-novi-put-trgovina-ljudima-09-kolovoz-2012

• http://www.mostarlife.com/alarmantno-stopa-trgovine-ljudima-u-mostaru-u-porastu

UKUPAN BROJ RADIONICA 46,  BROJ UČESNIKA 1110


IV Multidisciplinarni pristup rješavanju problema TLJ na području Hercegovine.

Promotivni materijali, olovke, upaljači, privjesci, cekeri s anti-trafking porukama distribuirani su direktno u sklopu uličnih kampanja u slijedećim gradovima: Mostaru, Međugorju, Konjicu, Jablanici, Stocu, Trebinju, Bileći, Ljubuškom, Nevesinju, Širokom Brijegu, Grudama i Posušju.Mediji koji su izvijestili o aktivnostima, IV 1. Media

• Stolac: „Radio Stolac Online“,

• Siroki Brijeg: „Radio Široki Brijeg”,

• Trebinje: “Radio- Television of Republika Srpska”,

• Jablanica: “TV Jablanica”,

• Ljubuski: “Radio Ljubuški”, regional newspaper “ Dnevni List”,

• Mostar: Regional newspapers „Vecernji list“ and „Dnevni list“, „Radio Free Europe“, Croatian Radio-Television 1“( HRT1), Federalna TV, Hayat TV, „Television of Bosnia and Herzegovina 1“(BHT1), „TV1“, „Fena“, „Obični radio“, Radio Studio 88

• Portals: Starmo, Bljesak, Pogled, Hercegovina info, Mostar life, Doznajemo

IV 3. Links

http://www.jablanica.org/index.php/vijesti/758-zatita-ljudskih-prava-i-trgovine-ljudima

http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=7a85eaf8-bfaf-481e-ad1b-484c9f0ef5f6&c=5de70792-d2d5-4648-8125-5206af0d3357

http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/23271/na-podrucju-hercegovine-promotivna-kampanja-bdquoja-sam-protiv-trgovanja-ljudimaldquo

http://www.starmo.ba/hrecegovinas/item/9127-novi-put-kampanja-protiv-trgovine-ljudima.html

http://www.studio88.ba/clanak/u-hercegovini-promotivna-kampanja-protiv-trgovine-ljudima

http://moforaja.com/thread.php?threadid=30355&sid=cc77f27b41cdbcf73b88aa478548c462

http://bosnian.sahartv.ir/video/TRGOVIN-LJUDIMA-338

http://www.obican.ba/index.php/vijestiplus/2142-edisa-demic-udruga-novi-put-trgovina-ljudima-09-kolovoz-2012

http://www.mostarlife.com/alarmantno-stopa-trgovine-ljudima-u-mostaru-u-porastu

http://youtu.be/pRBR5NexpBI

http://lat.rtrs.tv/av/player.php?id=21224&x=1

Jedna od aktivnosti projekta bila je podizanje svijesti potencijalnim klijentima žrtava trgovanja ljudima, a time i smanjenje potražnje za komercijalnim seksom.

U toku direktnog razgovora sa potencijalnim korisnicima seksualnih usluga istaknuto je kako njihova potražnja za istim utiče na pojavu prisilne prostitucije, što je jedan od oblika trgovine ljudima. Za potrebe ovog dijela projekta dizajnirani, štampani i distribuirani su leci i posteri, sa informacijama, statistikama i ilustracijama, namjenjeni potencijalnim konzumentima seksualnih usluga kako prostitucija može biti i prisilna, što nije uvijek lako uočiti.

Česte su zablude o prostituciji koje se odnose na dob djevojka, princip dobrovoljnosti, uvjeti u kojima žive i rade, njihova spremnost da napuste opasna okruženja i strah od odmazde kriminalaca. Iz razgovora se moglo zaključiti da većina muškaraca nije ni razmišljala o prostituciji na taj način.

Ulične kampanje uz distribuciju promotivnog materijala održane su u Mostaru, Čitluku, Međugorju, Neumu, Trebinju, Ljubuškom.

Pored navedenih institucija predstavnici Udruženja imali su sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i Ministarstva unutrašnjih poslova na području Hercegovine. Predstavnici sa kojima je uspostavljena saradnja

• Siroki Brijeg: Director, Ms. Radmila Gašpar

• Konjic: Director, Ms. Alma Husić

• Trebinje: Director, Ms. Danica Rašović

• Nevesinje: Director, Ms. Jadranka Vasiljević

• Grude: Director, Mr. Veselko Pezer

• Capljina: Director, Ms. Irena Vrankić

Police Stations:

• Siroki Brijeg: Commander, Mr. Pero Kožul;

• Trebinje: Commander, Mr. Željko Đogović

• Nevesinje: Commander, Mr. Siniša Laketa

• Grude/ Border Police Gorica: Deputy Commander, Mr. Edin Žetica

• Ljubuski: Coordinator of Police Activities in West Herzegovina Canton, Mr. Damir Čutura

 Iako je od strane predstavnika poslećenih institucija navedeno da nisu upoznati s postojanjem trgovine ljudima, građani su izrazili zabrinutost pojavama koje bi se mogle dovesti u vezu sa slučajevima trgovine ljudima ili nekim drugim krivičnim djelima. Prisutnost brojnih mladih djevojaka iz udaljenih dijelova BiH, koji rade u lokalnim barovima, klubovima i kafićima u Širokom Brijegu, Posušju, Međugorju, Ljubuškom i drugim ekonomski razvijenijim mjestima u Zapadnoj Hercegovini, navedena je kao najveći razlog za zabrinutost. Vjeruje se da su mnoge od njih prisiljene na pružanje seksualnih usluga. Spomenuti su slučajevi lokalnih djevojaka kojima se putem interneta obećavaju poslovi modela. Kao uslov za posao od djevojaka su zatražene slike, kojima su kasnije bile ucjenjivane ako bi odbile pružanje seksualnih usluga.

Načelnik policijske stanice u Trebinju, gospodin Željko Djogovic izjavio je da pojedine žene iz Nevesinja svakodnevno odlaze u Čitluk, navodeći posao kao osnovni razlog. Imajući na umu da su putni troškovi veliki, zaintrigirala ga je vrsta posla koje bi bilo isplativo. Nasilje u porodici je u porastu, kao i ulično prosjačenje.

U područjima na granici s Hrvatskom: Posušje, Grude i Ljubuški, ozbiljan problem graničnoj policiji prestavlja sve veći broj migracija. Iako su okolnosti pod kojima ljudi migriraju nejasni, nemaju konkretnih dokaza da je iko od njih mogao biti uključen u trgovinu ljudima.

Na sastanku regionalnog monitoring tima Mostar, u prostorijama OSCE-a, 20. Novembra, Udruženje "Novi put" je izabrano je za člana užeg regionalnog monitoring tima.

G. Mileta Kekić, predstavnik Centra za socijalnu rad u Mostaru, naveo je romsku populaciju kao posebno ranjivu kategoriju i najvećim brojem žrtava. Poznati su slučajevi djece i djevojka koje su prodate radi prisilnog sklapanja braka. Evidentno je izbjegavanje krivičnog gonjenja slučajeva trgovine ljudima među Romima, izgovarajući se običajnim pravom. Također je izjavio da Romi lako ilegalno prelaze granice.

U toku uličnih kampanje, uočeno je da su ljudi, u početku, reagirali s nepovjerenjem, izbjegavajući kontakt ili ponuđeni materijal, vjerujući da je to samo još jedna promocija političkih stranaka.

Da bi se kampanja efikasno realizirala, aktivnosti su preusmjerene sa glavnih trgova na sporedne ulice, tržnice i trgovine, gdje ljudi obavljaju svakodnevne obaveze. Materijali su distribuirani kao što je planirano.

V. Obilježavanje 18.oktobra – Europskog dana borbe trgovine ljudima u Mostaru.

18 oktobra, udruženje „Novi put“ zajedno sa humanitarnom organizacijom „Altruist“, koja nudi usluge dnevnog centra djeci koja su prisiljena da prose na ulici, realizirale su kampanju „ Obilježavanje evropskog dana borbe protiv trgovanja ljudima“.

Kampanja je organizovana u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH Regionalni ured Mostar. Održana je u periodu od 11.00-15.00 sati na Španskom trgu, jednoj od najfrekventnijih lokacija u gradu Mostaru.

Sve relevantne institucije, kao što su Ministarstvo rada i socijalne politike HNK, MUP HNK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Grad Mostar Odjel za društvene djelatnosti te članovi užeg dijela regionalnog monitoring tima, su pozvani da se pridruže u obilježavanju ovog dana.

Osim navedenih, pozvani su i predstavnici OSCE-a RC Mostar, Ureda Ambasade SAD-a u Mostaru, EU LOT timova sa područja Mostara te predstavnici medija.

Učenici i profesori Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru su u saradnji sa članicama udruženja „Novi put“ pripremili igrokaz koji je ilustrovao kršenje elementarnih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima te pozivao na zajedničke napore u borbi protiv trgovine ljudima. Predstavljene su razne metode vrbovanja, na osnovu kojih su građani mogli zaključiti da svako može postati žrtva trgovine ljudima. Igrokaz je trajao 15 minuta i izvođen je više puta tokom održavanja kampanje.

Tokom kampanje distribuiran je promotivni materijal s informacijama o trgovini ljudima, s Članovi i volonteri udruženja „Novi put“ su tokom kampanje dijelili balone, upaljače i olovke sa simboličnim porukama koje su pozivale na borbu protiv trgovine ljudima, te promotivne materijale sa informacijama o trgovini ljudima, pojavnim oblicima i preventivnim metodama.Ministarstvo sigurnosti BiH je obezbijedilo finansijska sredstva za realizaciju kampanje i izradu promotivnih materijala. Mediji koji su pratili kampanju:

Vecernji list, Dnevni list, Slobodna Evropa HRT1, Federalna TV, Hayat TV, BHT1, TV1, Fena, Obični radio, Radio Studio 88, portali: Starmo, Bljesak, Pogled, Hercegovina info, Mostar life, Doznajemo. 

VI. "Promicanje rodno osviještenog novinarstva u Bosni i Hercegovini " (BiH).

Evidentna je česta pogrešna upotreba ilustracija uz tekstove vezane za slučajeve trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Ovakvi članci su u većini slučajeva ilustrovani fotografijama koji prikazuju prostituciju, što dodatno produbljuje predrasude o žrtvama trgovine. Njihov se identitet otkriva, objavljuju se slike čak i maloljetnica, što dodatno otežava resocijalizaciju žrtava.

Ciljevi projekta su: veći angažman medija po pitanju rodno osviještenog novinarstva,

saradnja između ženskih nevadinih organizacija i udruženja novinara, povećana zainteresovanost i uključenost medija o problemima žena, kao i za način na koje su žene predstavljene u medijima i senzitiviziranje šire javnosti o važnosti rodne jednakosti.

U svrhu postizanja pomenutih ciljeva, realizirale su se slijedeće aktivnosti:monitoring situacije u BiH medijima, interaktivne radionice, treninzi, okrugli stolovi. „ Promocija rodno osviještenog novinarstva“

Svi novinari/učesnici su zaključili da žene i djeca nisu uvijek pravedno zastupljena te da se o njima ne izvještava na korektan način. Jedan od razloga je pritisak urednika i vlasnika pojedinih medija na novinare, kako bi vijest bila senzacionalna, čime će privući veću publiku. Kada je u pitanju izvještavanje o osjetljivim temama, vidljivo je da neki mediji izbjegavaju korištenje fotografija ili imena žrtva, ali se one ipak nađu na njihovim stranicama, nakon što ih objave konkurentni mediji. Mediji koji su popratili aktivnosti NP u okviru projekta su

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/zene-u-bh-medijima-su-marginalizirane

- http://www.klix.ba/vijesti/bih/odrzan-okrugli-sto-o-polozaju-zena-u-medijima/120530154

- http://www.radiosarajevo.ba/novost/82425/ravnopravnost-zena-u-bh-medijima

- http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=81c618e0-7073-4727-b6e4-e3854a0192ac&c=a76d03e1-6e68-46ef-9626-00aa1c12c7ae

- http://www.starmo.ba/life/item/7072-kakav-je-odnos-prema-%C5%BEenama-u-bu-medijia?.html

- http://www.bhnovinari.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aodran-okrugli-sto-o-poloaju-ena-u-medijima-ene-u-bh-medijima-su-marginalizirane&catid=63%3Adogaaji&Itemid=241&lang=bs

- http://www.source.ba/clanak/378933794076/

- http://vazdan.com/vijest.php?id=404709

- http://www.bljesak.info/web/event.aspx?e=2fe5c0a1-f66e-4b51-a2a8-61d2b93a7e8c

- http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=563df009-8a2f-438e-8135-6737d6a9041c&c=5de70792-d2d5-4648-8125-5206af0d3357

- http://www.ekapija.ba/website/bih/page/574683

- http://www.starmo.ba/mostars/item/6683.html

- http://www.bhnovinari.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=505%3Aneophodna-bolja-saradnja-medija-i-nvo&catid=63%3Adogaaji&Itemid=241&lang=bs

- http://www.mostarlife.com/novi-put-promovira-rodno-osvije%C5%A1teno-novinarstvo-u-mostaru

- http://vazdan.com/vijest.php?id=404709

- http://www.novasloboda.ba/clanak/citaj/25939/bdquonovi-putldquo-mostar-trening-na-temu-bdquorodno-osvijesteno-novinarstvoldquo

- http://www.source.ba/clanak/7383625119689/vijesti/Potreba%20unapre%C4%91enja%20partnerskog,%20a%20ne%20konkurentnog%20odnosa

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top