Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili  30. juli Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj dan koristi se da se u cijelom svijetu poduzmu aktivnosti, kako bi se spriječilo jednan od najtežih oblika kršenja ljudiskih prava te pokazala solidarnost sa žrtvama. Žrtve trgovine ljudima su djeca i muškarci prisiljeni na pružanje seksualnih usluga, rad na gradilištima, ulično prosjačenje, kao i bilo koji drugi oblik prisilnog rada ili pružanja usluga. 

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za djecu, žene i muškarce koji su predmet trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja i nelegalnog usvajanja

Povodom obilježavanja svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima Udruženje “Novi put” obavještava širu javnost da uz podršku svojih partnera  nastavlja kontinuirano  raditi na  podizanju svijesti i implementirataciji  preventivno-edukativnih aktivnosti među djecom i mladima i širom javnošću  o rizicima i oblicima  trgovine ljudima na području BiH. Pored navedenih aktivnosti u funkciji je i linija za pomoć, gdje građani pozivom na broj 060 31 55 663 mogu dobiti detaljne informacije o  trgovini ljudima i sigurnoj migraciji.

Borba protiv trgovine ljudima nije isključivo odgovornost samo organa vlasti nego i svakog pojednica. Svaki svjestan i odgovoran građanin može da doprinese sprječavanju ovog problema tako što neće biti pasivni posmatrač situacija koje ukazuju na trgovinu ljudima.

Pokazatelji o stanju trgovine ljudima za 2016. godinu

Prema izvještaju o trgovini ljudima Ministarstva sigurnosti BiH utvrđeno je da je u periodu januar - decembar 2016. godine identificirano/asistirano ukupno 48 potencijalnih žrtava trgovine ljudima/radne ekspolatacije/navođenja na prostituciju i/ili seksualno iskorištavanje/trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/prodaja, tj. u svrhu sklapanja braka.

Od 48 potencijalnih  žrtava trgovine ljudima u 2016. godini:

 • 38 je punoljetnih, a 10  je maloljetnih.
 • 30 su ženske osobe, a 18 su muške osobe.
 • 7 je seksulano iskorištavanih, 12 radno iskorištavanih, 22 su iskorištavana radi prosjačenja, 1 prodaja radi prisilnog sklapanja braka, 1 radno iskorištavanje u kombinaciji sa seksualnim iskorištavanjem, 5 iskorištavanje u prosjačenju u kombinaciji sa seksualnim iskorištavanjem.
 • 5 su strani državljani  i to Srbije, Gambije, Ukrajine i Kube  (3 ženske osobe – 2 muške osobe), preostalih 43 žrtve trgovine ljudima su državljani Bosne i Hercegovine.

 

 

Trgovanje ljudima, ili kako se još naziva moderno ropstvo, znači prodaju ljudskih bića u svrhu seksualnog iskorištavanja (prisilna prostitucija, izrada pornografskog materijala, prinudno sklapanje  brakova), radne eksploatacije na gradilištima, poljoprivrednim dobrima i domaćinstvima, prisilnog prosjačenja, nelegalnog usvajanja i prisilnog oduzimanja organa.

Postoji bezbroj metoda kojima  se trgovci ljudima koriste za pronalaženje novih žrtava, a  najčešće su to  sklapanje "prijateljstava", direktno ili putem interneta, lažni oglasi za posao te posredovanje prilikom zapošljavanja u inostranstvu.

 

Zaštitite se na vrijeme!

 

Za sve ostale informacije molimo Vas da kontaktirete  tim Udruženja na broj telefona   061 240 934 ili  062 329 994 

 

Mostar, 28.07.2017. godine

Dostavljeno: svim medijima

Udruženje "Novi put"

Zagrebačka 9,  Mostar

Tel: 036/988-022

Linija za pomoć: 060 31 55 663

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

website: www.newroadbih.org 

 

 

 

                       

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili  30. juli Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj dan koristi se da se u cijelom svijetu poduzmu aktivnosti, kako bi se spriječilo jednan od najtežih oblika kršenja ljudiskih prava te pokazala solidarnost sa žrtvama. Žrtve trgovine ljudima su djeca i muškarci prisiljeni na pružanje seksualnih usluga, rad na gradilištima, ulično prosjačenje, kao i bilo koji drugi oblik prisilnog rada ili pružanja usluga. 

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za djecu, žene i muškarce koji su predmet trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja i nelegalnog usvajanja

Povodom obilježavanja svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima Udruženje “Novi put” obavještava širu javnost da uz podršku svojih partnera  nastavlja kontinuirano  raditi na  podizanju svijesti i implementirataciji  preventivno-edukativnih aktivnosti među djecom i mladima i širom javnošću  o rizicima i oblicima  trgovine ljudima na području BiH. Pored navedenih aktivnosti u funkciji je i linija za pomoć, gdje građani pozivom na broj 060 31 55 663 mogu dobiti detaljne informacije o  trgovini ljudima i sigurnoj migraciji.

Borba protiv trgovine ljudima nije isključivo odgovornost samo organa vlasti nego i svakog pojednica. Svaki svjestan i odgovoran građanin može da doprinese sprječavanju ovog problema tako što neće biti pasivni posmatrač situacija koje ukazuju na trgovinu ljudima.

Pokazatelji o stanju trgovine ljudima za 2016. godinu

Prema izvještaju o trgovini ljudima Ministarstva sigurnosti BiH utvrđeno je da je u periodu januar - decembar 2016. godine identificirano/asistirano ukupno 48 potencijalnih žrtava trgovine ljudima/radne ekspolatacije/navođenja na prostituciju i/ili seksualno iskorištavanje/trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/prodaja, tj. u svrhu sklapanja braka.

Od 48 potencijalnih  žrtava trgovine ljudima u 2016. godini:

 • 38 je punoljetnih, a 10  je maloljetnih.
 • 30 su ženske osobe, a 18 su muške osobe.
 • 7 je seksulano iskorištavanih, 12 radno iskorištavanih, 22 su iskorištavana radi prosjačenja, 1 prodaja radi prisilnog sklapanja braka, 1 radno iskorištavanje u kombinaciji sa seksualnim iskorištavanjem, 5 iskorištavanje u prosjačenju u kombinaciji sa seksualnim iskorištavanjem.
 • 5 su strani državljani  i to Srbije, Gambije, Ukrajine i Kube  (3 ženske osobe – 2 muške osobe), preostalih 43 žrtve trgovine ljudima su državljani Bosne i Hercegovine.

 

Trgovanje ljudima, ili kako se još naziva moderno ropstvo, znači prodaju ljudskih bića u svrhu seksualnog iskorištavanja (prisilna prostitucija, izrada pornografskog materijala, prinudno sklapanje  brakova), radne eksploatacije na gradilištima, poljoprivrednim dobrima i domaćinstvima, prisilnog prosjačenja, nelegalnog usvajanja i prisilnog oduzimanja organa.

Postoji bezbroj metoda kojima  se trgovci ljudima koriste za pronalaženje novih žrtava, a  najčešće su to  sklapanje "prijateljstava", direktno ili putem interneta, lažni oglasi za posao te posredovanje prilikom zapošljavanja u inostranstvu.

 

Zaštitite se na vrijeme!

Za sve ostale informacije molimo Vas da kontaktirete  tim Udruženja na broj telefona   061 240 934 ili  062 329 994 

 

Mostar, 28.07.2017. godine

Dostavljeno: svim medijima

Udruženje "Novi put"

Zagrebačka 9,  Mostar

Tel: 036/988-022

Linija za pomoć: 060 31 55 663

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

website: www.newroadbih.org 

 

 

 

Stejt department: Zvaničnici BiH saučesnici u trgovini ljudima

Vašington - Korupcija i saučesništvo zvaničnika u trgovini ljudima i dalje predstavljaju veliki problem, navodi se u izvještaju Stejt departmenta o trgovini ljudima za BiH.

Upozorili su da vlasti BiH ne ispunjavaju u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima.

Kako stoji u izvještaju, usvajanjem Zakona o trgovini ljudima u FBiH došlo je do usklađivanja sa državnim zakonom, kao i zakonom RS i Brčko distrikta.

Kada je riječ o mehanizmu upućivanja žrtava trgovine ljudima (NRM), nedostaju formalne procedure, a nisu određene ni dužnosti niti odgovornost relevantnih aktera u ovoj oblasti.

Da bi žrtve dobile pomoć i podršku, neophodno je da budu zvanično priznate kao žrtve trgovine ljudima.

Stejt department u preporukama BiH navodi da je neophodno odrediti kaznu koja će svojom visinom predstavljati svu ozbiljnost zločina trgovine ljudima; formalizovati multidisciplinarni nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima sa jasno određenim ulogama i odgovornostima relevantnih aktera, te pružiti podršku svim žrtvama trgovine ljudima bez obzira na na to da li su njihovi krijumčari osuđeni ili ne.

Takođe, neophodno je standardizovati podršku žrtvama širom BiH, te omogućiti im specijalizovanu pomoć.

Između ostalog, neophodno je namijeniti sredstva za pomoć žrtvama, kao i obučiti one profesionalce koji prvi dolaze u kontakt sa žrtvom.

Ovo se posebno odnosi na žrtve koje su prisiljene na prosjačenje i prinudni rad, a dosta ih ima u romskoj grupi.

U izvještaju se navodi da je država, u saradnji sa OEBS-om, obučila tužioce i sudije o trgovini ljudima s ciljem prisile na rad, kao i o tehnikama saslušanja djece žrtava trgovine ljudima.

"Međutim, vlasti su pokazale nizak nivo razumijevanja za žrtve prinudnog rada i prinudnog prosjačenja, a on je posebno izražen među relevantnim akterima", navedeno je. Državne vlasti su u saradnji sa agencijama za sprovođenje zakona Srbije i Njemačke izvele sinhronizovane pretrese tokom kojih je uhapšeno 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe koji su u Srbiji i BiH regrutovali mlade žene te ih slali u Njemačku.

"Takođe, državno tužilaštvo je pomagalo holandskim i austrijskim vlastima tokom istrage bračnog para koji je prisiljavao romsku djecu na prosjačenje u Holandiji", naveli su.
Tekst preuzet sa stranice:http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Stejt-department-Zvanicnici-BiH-saucesnici-u-trgovini-ljudima/lat/240026.html

Udruženje Novi put postao član Svjetske alijanse za borbu protiv trgovine ženama GAATW

Udruženje Novi put postao član Svjetske alijanse za borbu protiv trgovine ženama GAATW

NAŠA TV: “Novi put” upozorava na rašireno iskorištavanje mladih

Prema pisanju portala Grude.com, Hercegovinu posljednjih dana potresa skandal iskorištavanja eksplicitnih fotografija maloljetnica. Prema njihovim navodima, u cijelu priču uključila se i policija.

Aktivnosti Udruženja "Novi put" na projektu pod nazivom „ Želim se informisati, zaštititi i osnažiti!“

Udruženje „Novi put“ uz podršku Ekumenske incijative žena iz Hrvatske je počelo s realizacijom aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima na području HNK/Ž.

Tokom perioda implementacije šesto mjesečnog  projekta pod nazivom „ Želim se informisati, zaštititi i osnažiti!“ udruženje „Novi put“ će održati niz radionica, predavanja i uličnih kampanja s ciljem informisanja ranjivih kategorija i šire javnosti o novim trendovima trgovine ljudima.

Svi zainteresovani građani mogu također dobiti dodatne informacije i savjete putem poziva na liniju za pomoć 060 31 55 663.

U prilogu se nalaze posteri dizajnirani u okviru navedenog projekta.

Iskreno se nadamo da ćete ove infornacije objaviti u Vašim medijjima.

Za više informacija kontaktirajte gospođu Edisu Demić, Udruženje Novi put. 

 

S poštovanjem,

 

Udruzenje "Novi put"

Zagrebacka 9

88.000 Mostar BiH

Tel: 036/988-022

        062 329-994

Fax:036/322-598

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

website: http://www.newroadbih.org/

                       www.noviput.ba

 

 

Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) podržava aktivnosti udruženja Novi put

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je  tehničku opremu Udruženja "Novi put".
Oprema će značajno olakšati rad Udruženja Novi putu koji je usmjeren na  borbu protiv trgovine ljudima i  zlostavljanja djece.

SLIKA: Ayse Selcan Sanli, generalna konzulica Republike Turske u Mostaru i osoblje Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju u uredu Udruženja „Novi put“ prilikom uručenja donacije

Zahvaljujući objavama na Facebooku: Otac zlostavljač uhapšen, djevojčica na sigurnomZahvaljujući nekolicini savjesnih građana, u Sarajevu je noćas uhapšen Kasim, otac malene Nejre, i to zbog sumnje da duže vrijeme zlostavlja svoju šestogodišnju kćerku i, između ostalog, tjera na prošnju. Do policije je sve došlo zahvaljujući Facebook gupama, na kojima su korisnici objavili svoja svjedočenja o zlostavljanju djevojčice. 

Sarajevska policija uhapsila jednu osobu zbog nasilja u porodici, FOTO: ARHIV
 

Nakon informacija na internetu, potvrdu da je jedna osoba uhapšena dobili smo i u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajeva. O slučaju nam, međutim, nisu mogli dati više informacija, jer je u pitanju nasilje u porodici, te se još uvijek utvrđuju navodi prijave. 

- Možemo potvrditi da je jedna osoba privedena zbog nasilja u porodici i ona se nalazi u policijskim prostorijama radi dokumentovanja krivičnog djela - kazali su nam u policiji. 

Prve informacije o zlostavljanju djevojčice pojavile su se na Facebook stranici "Spotted: Sarajevo" i nije trebalo mnogo vremena da se one brzinom munje prošire ovom društvenom mrežom. Ubrzo se i na ostalim Facebook stranicama, grupama i forumima pojavila ista informacija, ali i komentari mnogih Sarajlija koji su iz prve ruke vidjeli zlostavljanje ili djevojčicu kako prosi u pratnji svog oca, pa su cijeli slučaj odlučili "uzeti u svoje ruke".

Prenosimo dio Facebook objave: 

- Obično se ne vozim tako često javnim prevozom, ali jučer sam ušla kod Predsjedništva i stajala sam dole u posljednjem dijelu. Malo dalje su bile dvije djevojčice, sjedile su jedna ispred druge, te je nastala svađa oko balona. Kada je došao trenutak da jedna od djevojčica izađe i da joj ova druga vrati balon, tek tada počinje haos. Otac ili deda djevojčice koja je ostala joj je konstantno prijetio pa čak i par puta udario, i niko nije reagovao na suze i vrištanje djevojčice. Ja jednostavno nisam mogla gledati i slušati te sam prišla djevojčici. Mjesto pored njenog tate, dede, šta je već, je bilo prazno, pa sam sjela tu, ona je bila ispred okrenuta prema nama. I prije nego što sam joj išta rekla, primijetila sam modrice na rukama. Željela sam malo da je smirim, jer ta mrcina pojma sa životom i djecom nema, pa sam počela razgovarati sa njom. Zove se Nejra, ima 6 godina i 3 mjeseca, kako kaže, na pitanje gdje živi taj čovjek joj je rekao da ne govori. Obećala sam joj da ću joj kupiti balone, a ona me pitala da li mi može dati broj, ja rekoh naravno, da bi on reagovao i obratio joj se riječima "samo probaj dati broj, vidjet ćeš šta će ti biti". U međuvremenu djevojka iznad je stajala sa mobitelom gdje je on napao i rekao joj da ne slika i ne snima slučajno. Na stanici kod RTV Doma su se spremali da izađu, ona je govorila neću da izađem, neću da mi radiš ono - navodi se u objavi na Spottedu.

Sudeći po komentarima koji su objavljeni ispod nekolicine postova o zlostavljanoj djevojčici, ovo nije prvi put da je otac maltretira. Korisnici Facebooka su naveli kako djevojčicu u pratnji oca često viđaju ispred i u tržnim centrima, kako je tjera da prosi i nerijetko udari. O svemu je, naravno, upoznata i policija, kojoj nije trebalo dugo vremena da reagira.

- Post koji je napisan u vezi djevojčice Nejre, koju otac Kasim zlostavlja i koristi za prošenje je prešao u jednu ozbiljnu situaciju. Ja sam zvala policiju i poslali su patrolu, ali nikog nisu nasli u kući. Ispitali su komšije i svi su potvrdili našu priču. Pošto imaju informacije da dolaze kasno kući, oni će i večeras otići i pokusati ih naći. SOS je obaviješten i njihova direktorica je isto pokrenula slučaj - stoji u jednom od komentara. 

Prema izjavama uključenih u cijelu "akciju spašavanja", djevojčica se trenutno nalazi na sigurnom, vedra je i nasmijana.  

Vise na: 
http://www.faktor.ba/vijest/zahvaljujui-objavama-na-facebooku-otac-zlostavlja-uhapen-djevojica-na-sigurnom-228987

U Barceloni uhapšeno 16 članova ‘bosanskog klana’

Uhapšeni se terete da su nasilno iz BiH odvodili žene, neke i maloljetne, da bi za njih krali u turističkim područjima Španije. Organizacija koju čine članovi porodice se smatra da je organizovala trgovinu ljudima i razmjenu iz jednog grada u drugi za iznose od 5.000 eura.

U toku akcije je evidentirano devet maloljetnih osoba koji su zatečeni u veoma lošim higijenskim uslovima. Uz pomoć falsfikovanih dokumenata osobe su iz BiH dolazile do Španije. Žrtve trgovine ljudima su završavale u Italiji, na jugu Francuske ili u Španiji.

Sumnja se da su muškarci bili posvećeni pljačkama, posebno putničkih vozila i kampera, dok su žene džeparile. Organizovana grupa je imala jasno definisane uloge članova, kao i zadatke.

Pogledajte više na linku :http://www.telegraf.rs/vesti/2474028-pao-bosanski-klan-spektakularno-hapsenje-16-clanova-u-barseloni-video

Šokantni detalji: Kako je Pejović u robstvu držao njemačku državljanku.

Damiru Pejoviću (51), koji je optužen da je duže vrijeme zlostavljao i držao u ropskom odnosu njemačku državljanku T. D. (identitet poznat redakciji), Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu produžilo je pritvor za još dva mjeseca.

Šokantni detalji

Tokom dokaznog postupka Tužilaštva saslušana je Njemica, kao i bivša Pejovićeva supruga H. T., koju je, također, godinama zlostavljao. Uskoro se očekuje i saslušanje inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koji su rasvjetljavali ovo krivično djelo. Ove informacije potvrdio nam je Ismet Mehić, advokat koji zastupa obje žrtve, a koji je ovaj mučni slučaj prijavio Tužilaštvu.   

Nakon Mehićeve prijave, u strogoj tajnosti organizirana je akcija spašavanja nesretne Njemice, koja je bila zatočena u stanu u ilidžanskom naselju Pejton, a koju su spasili specijalci. 

Optužnica protiv Pejovića podignuta je 11. aprila ove godine, a u njoj je iznesen niz šokantnih detalja zlostavljanja, koje su obje žrtve preživjele. 

Naime, prema navodima optužnog prijedloga, Pejović je od kraja septembra 2015. do 17. januara ove godine, dok je bio u vezi sa T. D., postepeno uspostavio kontrolu nad njenim ličnim i profesionalnim životom i stavio je u robovski položaj. On joj je u decembru 2015. ograničio slobodu kretanja tako što joj je na mobitel instalirao program za lociranje, tako da ima uvid gdje se nalazi. Od 17. januara T. D. nije mogla nikuda ići niti stupati u kontakt ili se s kim susretati bez Pejovićevog dopuštenja. 

Surove kazne

On ju je na takav odnos prinudio tako što ju je fotografirao tokom seksualnog odnosa na početku veze te je napravio i nekoliko videosnimaka dok su imali seks, kao garanciju da ga ne bi prijavila policiji.

Također, 17. januara od 13 do 18 sati u vikendici u Hadžićima, koja je vlasništvo nesretne Njemice, Pejović ju je brutalno pretukao. Rukama ju je udarao po glavi, ramenima, nogama i ostatku tijela. U jednom momentu uhvatio ju je za glavu i, držeći je za kosu, njenom glavom udario je staklo slike na zidu iznad kamina u vikendici. Ona je tada zadobila lake povrede, nagnječeni su joj sljepoočnica i ušna školjka. 

Morala podizati novac

Optuženi je prijetio da će T. D. i njenu maloljetnu kćerku ubiti tako što će im poslati narkomana da ih ubode zaraženom iglom te da će se raspadati od hepatitisa i HIV-a. Žrtva je sa svog računa podigla 60.000 KM, koje je odmah morala predati Pejoviću kako bi se iskupila za svoje “loše ponašanje”. On je za taj novac kupovao automobile i sportske motocikle. 


Autor: A. ALJIMI
 

Kontakt info

 • Udruženje „Novi put“
 • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
 • tel:+387 36988022
 • mob +387 61240934
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top